POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW SPOŁEM W ORNECIE    Historia naszej spółdzielni jest odmienna od typowego rodowodu jednostek „Społem”. Nasze korzenie to rok 1957 w którym powołano MHD Art. Przemysłowo – spożywcze w Ornecie. W wyniku reorganizacji rządowych istnieliśmy jako:
- 1973 WPHS
- 1975 PHS
- 1976 „Społem Elbląg” oddział Orneta
- 1982 „Społem” PSS Orneta jako w pełni samodzielna jednostka gospodarcza.
    W wyniku tych reorganizacji pozbawiona Spółdzielnię majątku trwałego. Wykup obiektów sklepowych i budowa zakładów produkcyjnych w okresie ostatniego dziesięciolecia, gdy własność zyskała właściwe znaczenie, kosztowało załogę wiele wyrzeczeń. W 1996 r. Oddano do użytku piekarnię i cukiernię. Spółdzielnia posiada 14 sklepów, z czego 10 spożywczych i 4 przemysłowych. Powierzchnia sklepów przemysłowych stanowi ponad 40% powierzchni handlowej. Ten duży udział „przemysłówki” wyróżnia nas wśród Spółdzielni „Społem”.
Sklepy spożywcze to:
- 1 Lux
- 3 dyskontowe
    Tylko w trzech sklepach istnieje tradycyjna forma sprzedaży, przy najbliższych modernizacjach forma ta zniknie. Pięć sklepów posiada klimatyzację. Spółdzielnia dużą część zagospodarowanych środków przeznacza na modernizację sklepów. Dzięki tym nakładom nasze sklepy pozytywnie wyróżniają się na tle konkurencji.
    Spółdzielnia dobrze wkomponowała się w życie gospodarcze miasta zapewniając stabilne zatrudnienie na wciąż malejącym rynku pracy. Zatrudniamy 109 pracowników i 18 uczniów.
    Nasze placówki pod względem aranżacji, wyposażenia i zaopatrzenia są dobrą wizytówką miasta.